Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

Điều chuyển Tổng biên tập báo Lao động

Trần Thường

VNN - Tổng biên tập báo Lao động Trần Duy Phương được điều chuyển giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ VN).

Tổng LĐLĐ VN hôm qua công bố quyết định phân công, điều chỉnh ông Trần Duy Phương - ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, Tổng biên tập báo Lao động giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ VN kể từ ngày 10/11.

Cũng từ ngày 10/11, Tổng LĐLĐ VN quyết định phân công ông Nguyễn Văn Ngàng - Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ VN tạm thời phụ trách báo Lao động trong thời gian chờ bổ nhiệm Tổng biên tập mới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét